Фестивал на народното фолклорно слово „Разказвачи“ гр. Перник

Регионален фестивал на фолклорното изкуство “РАЗКАЗВАЧИ” се организира  и провежда в град Перник. Първото му издание е през 2007 година. Празник на българското слово, който се провежда в навечерието на Деня на будителите – 1 ноември, фестивалът събира разказвачи на фолклорното словесно творчество в цялото му жанрово разнообразие.

разказвачи

Главната цел на фестивала е да възроди, популяризира и съхрани фолклорното словесно творчество – приказки, легенди, предания, лакърдии, клетви, наричания, детски броилки, залъгалки и забавалки, поговорки, гатанки и други жанрови форми на фолклорното словесно изкуство.

Фестивалът се реализира в две възрастови групи:разказвачи2

  • Участници, формации и групи до 18 годишна възраст /деца, ученици, юноши и младежи, представящи традиционен словесен фолклор и негови съвременни варианти/
  • Индивидуални участници, формации и групи от 18 до 101 годишна възраст, представящи традиционен словесен фолклор и негови съвременни варианти

Фестивалът на фолклорното слово е с конкурсен характер, и в него участват от бебе до баба, или дядо. С реализацията на проекта “РАЗКАЗВАЧИ” се цели създаване на нови социални контакти и приятелства, провокиране на интерес към словесния народен гений в младото поколение. Това поражда националното ни самочувствие и е като залог за националната ни идентичност.

1 137 thoughts on “Фестивал на народното фолклорно слово „Разказвачи“ гр. Перник