“Фолклор и образование” е темата на научен форум във старата българска столица Велико Търново

Специалисти от осем държави разговарят по  тази важна тема.

фолклор и образование

Международен научен форум на тема “Фолклор и образование -актуално състояние и перспективи” събра учени от осем държави във Велико Търново”. От 12 до 14 октомври 2017год. те ще дискутират по темата. Такава конференция  се провежда за първи път в България. Целта е да се изследва националното ни богатство и как  да бъде предадено на бъдещите поколения.

В дискусиите ще се включат фолклористи, педагози, хореографи, художници  и други специалисти. Те обсъждат народното творчество и огромното влияние което има за бъдещото развитие на нацията. Доклади по темата ще изнесат лектори от България, Полша, Литва, Латвия, Украйна, Молдова, Русия и Азербайджан.

фолклор и образование

Преди години децата са получавали познания за народните творения – песни, приказки, поговорки, танци  от семейството. Сега обаче нещата са различни и затова детските градини и училищата играят основна роля във възпитанието на младите във  фолклорните традиции.

Един от начините това да се случи, е въвеждането на качествено обучение по фолклор в учебните заведения. Факт е, че обществото има нужда да се връща към корените си. Свидетелство за това са народните събори и фестивали, които събират все повече хора. Много от тях обличат народни носии, ризи с шевици и други атрибути свързани с миналото ни.

Общественици също ще участват в някои от дискусиите. Тяхното мнение е важно, защото идва от практиката.

фолклор и образование

По време на тридневния форум доклади ще изнесат учени и специалисти от различни университети. Преподаватели по народни инструменти и народно пеене, които работят с деца в различни центрове.

В българските училища обаче не се обръща достатъчно внимание на фолклора.Това е мнението на гл. ас. д-р Ана Борисова, която преподава народно пеене. По тази причина уникалните изпълнения на които се наслаждаваме по време на различни фестивали се дължат на извънкласна дейност.

Колко е важно родното, националното, всичко което сме наследили от дедите си. И как непременно да го съхраним. На това ще обърнат внимание специалисти от различни държави. Те с право са загрижени, защото без фолклора, като част от  националното богатство всяка нация губи от силата и потенциала си.

Докладите на учените, които са посветени на тази важна тема – фолклора ще бъдат издадени в специален електронен сборник.

97 thoughts on ““Фолклор и образование” е темата на научен форум във старата българска столица Велико Търново

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.