Фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” – Дебрене

Фолклорният събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” – Дебрене `2018 г. ще се проведе на 30 юни, от 9.30 часа в местността „Славната канара” край село Дебрене, съобщават от община Добричка. Съборът е и официалният празник на общината.   

Дебрене

Тази година съборът е със своето 50-о юбилейно издание. Той е включен за пореден път в Националния културен календар на България. За участие са поканени състави и изпълнители на автентичен фолклор от цялата страна.

„Целта на фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” е да съхранява и популяризира добруджанското фолклорно наследство. Да стимулира интереса и любовта на поколенията към българското народно творчество. Да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора”, посочват от общината.

И тази година на събора ще се изявят певци, инструменталисти, танцьори, разказвачи, певчески и танцови състави, групи за народни обичаи, оркестри и ансамбли, които изпълняват автентичен и обработен фолклор.

Фестивалът няма  възрастови ограничения. За участие в него се допускат аматьорски състави, ансамбли, клубове, групи и солови изпълнители. Могат да  участват и чуждестранни състави, изпълняващи автентичен и обработен български фолклор.

За първи път в рамките на фестивала ще се проведе конкурс „Най-красива народна носия“.

Представяне на народни носии от съответната фолклорна област, от която са участниците, чрез дефиле на участниците и подробно описание на носията. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят прикрепено към заявката за участие подробно описание на носиите, които ще представят /женска, мъжка или и двете/. Особености на носиите се представят от самите участници чрез дефиле

4 271 thoughts on “Фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” – Дебрене