“Фолклор и образование” е темата на научен форум във старата българска столица Велико Търново

Специалисти от осем държави разговарят по  тази важна тема. Международен научен форум на тема “Фолклор и образование -актуално състояние и

Read more